پیش غذا (11)

انواع نوشیدنی (17)

انواع خوراک (16)

انواع چلو (19)

دسته بندی رستوران سفره خانه عباسی
انواع چلو
  • انواع چلو
  • انواع خوراک
  • غذاهای گیاهی
  • انواع نوشیدنی

چلو برگ مخصوص

300,000 تومان
رستوران بسته است

چلو جوجه مخصوص

190,000 تومان
رستوران بسته است

چلو زرشک

60,000 تومان
رستوران بسته است

چلو ساده

50,000 تومان
رستوران بسته است

چلو سلطانی مخصوص

360,000 تومان
رستوران بسته است

چلو شوید

60,000 تومان
رستوران بسته است

چلو شیشلیک گوسفندی

550,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب بختیاری

265,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب بره گوسفندی

400,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب ثریایی

315,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب کاسه ای

315,000 تومان
رستوران بسته است

چلو ماهی قزل آلا

270,000 تومان
رستوران بسته است

چلو ماهیچه گوسفندی

490,000 تومان
رستوران بسته است

چلو میکس

250,000 تومان
رستوران بسته است

چلوکوبیده زعفرانی

190,000 تومان
رستوران بسته است

زرشک پلو با مرغ

170,000 تومان
رستوران بسته است

سینی مخصوص همراه با برنج ( 3 نفره )

970,000 تومان
رستوران بسته است

سینی ویژه بیرون بر1

444,000 تومان
رستوران بسته است

سینی ویژه بیرون بر2

333,000 تومان
رستوران بسته است