پیش غذا (11)

انواع نوشیدنی (17)

انواع خوراک (16)

انواع چلو (17)

دسته بندی رستوران سفره خانه عباسی
انواع چلو
  • انواع چلو
  • انواع خوراک
  • غذاهای گیاهی
  • انواع نوشیدنی

چلو برگ مخصوص

260,000 تومان
رستوران بسته است

چلو جوجه مخصوص

165,000 تومان
رستوران بسته است

چلو زرشک

50,000 تومان
رستوران بسته است

چلو ساده

45,000 تومان
رستوران بسته است

چلو سلطانی مخصوص

320,000 تومان
رستوران بسته است

چلو شوید

50,000 تومان
رستوران بسته است

چلو شیشلیک گوسفندی

440,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب بختیاری

245,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب بره گوسفندی

350,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب ثریایی

290,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب کاسه ای

280,000 تومان
رستوران بسته است

چلو ماهی قزل آلا

250,000 تومان
رستوران بسته است

چلو ماهیچه گوسفندی

420,000 تومان
رستوران بسته است

چلو میکس

225,000 تومان
رستوران بسته است

چلوکوبیده زعفرانی

170,000 تومان
رستوران بسته است

زرشک پلو با مرغ

150,000 تومان
رستوران بسته است

سینی مخصوص همراه با برنج ( 3 نفره )

820,000 تومان
رستوران بسته است