پیش غذا (11)

انواع نوشیدنی (17)

انواع خوراک (16)

انواع چلو (17)

دسته بندی رستوران سفره خانه عباسی
انواع چلو
  • انواع چلو
  • انواع خوراک
  • غذاهای گیاهی
  • انواع نوشیدنی

چلو برگ مخصوص

210,000 تومان
رستوران بسته است

چلو جوجه مخصوص

130,000 تومان
رستوران بسته است

چلو زرشک

38,000 تومان
رستوران بسته است

چلو ساده

35,000 تومان
رستوران بسته است

چلو سلطانی مخصوص

255,000 تومان
رستوران بسته است

چلو شوید

38,000 تومان
رستوران بسته است

چلو شیشلیک گوسفندی

340,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب بختیاری

190,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب بره گوسفندی

270,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب ثریایی

210,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب کاسه ای

215,000 تومان
رستوران بسته است

چلو ماهی قزل آلا

195,000 تومان
رستوران بسته است

چلو ماهیچه گوسفندی

300,000 تومان
رستوران بسته است

چلو میکس

175,000 تومان
رستوران بسته است

چلوکوبیده زعفرانی

125,000 تومان
رستوران بسته است

زرشک پلو با مرغ

115,000 تومان
رستوران بسته است

سینی مخصوص همراه با برنج ( 3 نفره )

600,000 تومان
رستوران بسته است