پیش غذا (10)

انواع نوشیدنی (17)

انواع خوراک (16)

انواع چلو (19)

دسته بندی رستوران سفره خانه عباسی
انواع چلو
  • انواع چلو
  • انواع خوراک
  • غذاهای گیاهی
  • انواع نوشیدنی

چلو برگ مخصوص

350,000 تومان
رستوران بسته است

چلو جوجه مخصوص

220,000 تومان
رستوران بسته است

چلو زرشک

65,000 تومان
رستوران بسته است

چلو ساده

55,000 تومان
رستوران بسته است

چلو سلطانی مخصوص

460,000 تومان
رستوران بسته است

چلو شوید

65,000 تومان
رستوران بسته است

چلو شیشلیک گوسفندی

650,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب بختیاری

340,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب بره گوسفندی

470,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب ثریایی

400,000 تومان
رستوران بسته است

چلو کباب کاسه ای

390,000 تومان
رستوران بسته است

چلو ماهی قزل آلا

330,000 تومان
رستوران بسته است

چلو ماهیچه گوسفندی

630,000 تومان
رستوران بسته است

چلو میکس

290,000 تومان
رستوران بسته است

چلوکوبیده زعفرانی

240,000 تومان
رستوران بسته است

زرشک پلو با مرغ

210,000 تومان
رستوران بسته است

سینی مخصوص همراه با برنج ( 3 نفره )

1,150,000 تومان
رستوران بسته است

سینی ویژه بیرون بر1

488,000 تومان
رستوران بسته است

سینی ویژه بیرون بر2

377,000 تومان
رستوران بسته است